Instruks for bruk av tappeanlegg

 • Ved bruk av tappeanlegget må det være koblet til strøm. Bryter for å slå på er på baksiden av tappeanlegget og det er klart for tapping ganske snart etter tilkobling.

  Koble på fat:
  Ta av beskyttelseslokk på ølfat, sett på kobling, vri så mot venstre til det stopper av seg selv(!!! ikke bruk makt !!!). Press så spaken på kobling ned, så den kommer inn i hakket på selve koblingen. Hvis det ikke kommer øl i slangen, prøv å koble av og på som beskrevet over (det kan hende at du må gjøre dette noen ganger).

  Tapping av øl:
  Drar du spaken mot deg, så vil det komme øl. På høyre side av tappekranen er det en bitte liten spak, den kontrollerer hvor mye det vil komme ut av tappekranen. Er det mye skum, «strup» flyten, ved å vri den lille spaken og hold alltid glasset litt på skrå.

  Ved tomt fat, bruk det røde lokket som medfølger, press det ned på fatet og hold den nede eller press ned og vri mot venstre, så vil fatet tappes for trykk. Dere er selv ansvarlig for å tømme og kaste tomme fat. Det er mye trykk inne i fatet, så stikk ikke hull på fatet, det kan føre til personskader.

  Tomme fat sorteres som plast og ved tilbakelevering settes det en liten plastpose med strikk rundt koblingen da det lett kan ligge øl igjen i slangene. Enkelte fat har pant og disse hentes av Bryggeriutsalget etter avtale.

  Har du noen spørsmål eller ikke får det til å fungere, ring 967 54 716.